Radio emisija, koja se realizira na valovima Mostarske panorame pod pokroviteljstvom Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, s emitiranjem je počela 2014. godine.  Gosti su bili studenti i profesori APTF-a. Pričalo se i raspravljalo o aktualnim temama s područja agronomije. U emisiji emitiranoj u srijedu, 25. veljače 2015. godine se razgovaralo o rezidbi, vezanju ,gnojidbi i “zimskoj zaštiti“ vinove loze. Skrenuta je posebna pozornost na obveznu zimsku zaštitu koja se provodi nakon rezidbe vinove loze kombinacijom mineralnih ulja i bakrenih pripravaka. Osim vinove loze prof. Ostojić je govorio i o aktualnim agrotehničkim i pomotehničkim radovima koji se u to doba godine provode u voćnjacima. Također, gosti naše emisije bili su i doc.dr.sc. Danijela Petrović, v.d. dekana Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, i gospodin Branimir Penava, direktor Herceg etno sela Međugorje, kada se najavljivao prvi hercegovački sajam cvijeća Flora Herc, specijalizirana sajamska priredba izložbeno-edukativno-prodajnog karaktera u okviru koje su za posjetitelje bile  previđene izložbe, različita predavanja, radionice i okrugli stolovi na temu cvijeća i pčelarstva. U našoj su se emisiji predstavljali i udžbenici, prof. Ćorić je na valovima Mostarske panorame u ovom programu predstavila knjigu naslova „Višenamjensko vrednovanje zemljišta i racionalno korištenje prostora“ koji je rađen u koautorstvu s prof.dr.sc. Matkom Bogunovićem.

Doc.dr.sc. Adrijana Filipović, prodekanica za međunarodnu suradnju i voditeljica doktorskog studija, bila je gošća naše emisije. bilo je riječi o novopokrenutom doktorskom studiju.

S obzirom da je akademske 2013./2014. godine po prvi put na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru organiziran III. ciklus studija, docentica Filipović je slušateljstvo upoznala s načinom na koji je studij koncipiran. Također je govorila i o uvjetima upisa i studiranja, te je ukratko pojasnila i cijeli postupak koji pristupnici prolaze u procesu stjecanja doktorata.

RadioEmisija1

RadioEmisija2

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top