Studentski list Trut(h) ponovo je pokrenut prije 3 godine. List obrađuje različite teme i aktualnosti iz područja biotehničkih znanosti (agronomije, prehrambene tehnologije, nutricionizma) te teme iz studentskog života. List polagano raste, kako obimom tako kvalitetom i brojem ljudi koji rade na njemu. Svake se godine uključuje sve veći broj studenata u rad našeg časopisa, što potvrđuje njegov utjecaj na aktivnost studenata u vannastavnim aktivnostima. Kroz časopis se imaju priliku ostvariti, kroz brojne tekstove i fotografije, imaju motivaciju da prisustvuju na raznim događajima, istražuju i dodatno se educiraju o svojim temama, te time daju svoj doprinos, kako fakultetu, tako i Sveučilištu. Njegov značaj i dosada je bio priznat od strane fakulteta, studentskog zbora i sponzora.

List ostvaruje suradnju s drugim fakultetima na Sveučilištu, Agronomskim fakultetom u Zagrebu, Poljoprivredim fakultetom u Osijeku, Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku, Studentskim zborom, a nastojat ćemo da broj naših suradnika bude još veći.

Nakon pauze od 6 godina, List Trut(h) izaći će po četvrti put zaredom što ipak pokazuje jedan kontinuitet u radu. Kao i dosada obećavamo brojne zanimljive i korisne teme na kojima će naši studenti raditi kroz ovu akademsku godinu.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top