Partneri iz gospodarstva

HERKON d.o.o. Mostar

Općina Kupres

Ekonomist Invest d.o.o.Mostar

Federalna direkcija robnih rezervi Sarajevo

Općina Grude

Vrtlarija Šarić d.o.o.Livno

Agronomski i prehrambeno tehnološki centar d.o.o.Mostar,Rodoč

Farma Smiljanić d.o.o.Tomislavgrad

Športsko ribolovno društvo“ Bjelave „Čapljina

Farma koza Muša d.o.o.Široki Brijeg

Federalno hidrometeorološki zavod Sarajevo

Poduzeće“Euro-projekt“ d.o.o.Mostar

Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Livno

Poduzeće“Euro-projekt“ d.o.o.Mostar

Udruga pčelara Zapadnohercegovačke županije Posušje

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top