IME I PREZIME STUDENTA

OCJENA

IVA RELOTA

Nedovoljan (1)

KATARINA ĆORLUKA

Dovoljan (2)

PETRA KOVAČ

Vrlo dobar (-4)

LIDIJA RAMLJAK

Vrlo dobar (4)

FRANJO ŠIRIĆ

Vrlo dobar (4)

JASNA SOČE

Dovoljan (2)

 

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top