Rezultati ispita iz Kemije 2 održanog 25.02.2021.

Broj indeksa

Broj bodova

Ocjena

2405

48

-

2385

68

dobar (3)

2388

74

dobar (3)

2397

48

-

2399

*0

 

2402

29

-

*nije odgovoreno eliminacijsko pitanje

Bodovni prag: 55.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top