Rezultati ispita iz modula Proizvodnja i kvaliteta voća i povrća  polaganog 24.2.2021.

Student

Broj bodova

Ocjena

1.      Zvonimir Tadić

27

(4)

2.      Matea Miličević

24

(3)

3.      Marta Cvitković

24

(3)

4.      Antonija Ćosić

22

(3)

5.      Mirna Matković

21

(2)

6.      Luka Pehar

21

(2)

7.      Marija Buljan

19

(2)

8.      Monika Pavlović

17

(1)

9.      Marijana Perić

17

(1)

10.  Marija Kožul

15

(1)

11.   David Matijanić

11

(1)

 do 17 bodova (1), 18-21 (2), 22-24 (3), 25-27 (4), 28-30 (5)

 

Nositelji modula: doc. dr.sc. Paulina  Šaravanja, doc. dr.sc. Elma Sefo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top