Rezultati pismenog ispita (predrok) iz predmeta “Kemija” i  „Kemija 1“ održanog 16. prosinca 2020. g.

Mia Milićević (3)

Darija Krešić (2)

Rezultati završnog ispita (predrok) iz predmeta „Kemija 1“ održanog 16. prosinca 2020. g.

Konačna ocjena:

Iva Slišković (3)

Uvid u radove – po dogovoru s predmetnom nastavnicom

dr.sc. Anita Ivanković, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top