Rezultati kolokvija iz modula Manje uzgajane vrste povrća, 3.12.2020.

Rezultati ponovljenog kolokvija iz modula Manje uzgajane vrste povrća, 10.12.2020.

Ime i prezime

Broj bodova

Ocjena

1.      Marko Blažević

28

dobar (3)

Predmetni nastavnik: doc.dr.sc. Elma Sefo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top