AGRONOMSKI I PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Preddiplomski studij Prehrambena tehnologija

„INŽENJERSTVO“

 

REZULTATI  1. kolokvija

 1. prosinca, 2020.

 

 

                                                                                                                                         bodovi 

 1. DIO
 2. Zadovoljili iz računskog i teorijskog dijela ispita:
 3. Ivana Anić……………………………………………………….27,0
 4. Sofija Dugandžić………………………………………………..22,25
 5. Marija Bevanda…………………………………………………20,50
 6. Mila Mišetić…………………………………………………….19,75
 7. Zadovoljili iz TEORIJSKOG dijela ispita:
 8. Ružica Džeba (R-1-1-5: 5 bodova)………………………………15,0
 9. Draga Kordić (R-1-1-4: 6 bodova)………………………………12,50
 10. Gabrijela Džakula (R-1-1-5: 5 bodova)………………………….12,0
 11. Mia Bilić (R-1-1-4: 3,50 boodva)………………………………10,50
 12. Marta Crnogorac (R-1-1-4: 2,5 boda)…………………………..9,75
 13. Nikolina Turudić………………………………………………..8,50
 14. Darko Hrkać (R-1-1-4: 0 bodova)……………………………….8,25
 15. Zadovoljili iz RAČUNSKOG dijela ispita:
 16. Nisu zadovoljili:
 17. Ante Marijanović (T-1-1: 7 bodova; R-1-1-5: 6 bodova)
 18. Josipa Bago (T-1-2: 6,75 bodova; R-1-1-3: 0 bodova)

 

 1. DIO
 2. Zadovoljili iz teorijskog dijela:
 3. Zvonimir Šuker……………………………………………………8,0

 

 

Ukupna ocjena iz kolegija:

Zvonimir Šuker – dovoljan (2)

 

 

 

 

Mostar, 8.prosinca, 2020.

 

 

Prof.dr.sc. S. Tomas

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top