Rezultati kolokvija iz modula Manje uzgajane vrste povrća, 3.12.2020.

Ime i prezime

Broj bodova

Ocjena

1.      Srećko Valjan

31

vrlo dobar (4)

2.      Maja Balta

31

vrlo dobar (4)

3.      Marija Bagarić

31

vrlo dobar (4)

4.      Iva Maglica

29

vrlo dobar (4)

5.      Ivona Vlaho

26

dobar (3)

6.      Ivana Raos

25

dobar (3)

Predmetni nastavnik: doc.dr.sc. Elma Sefo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top