Rezultati kolokvija iz modula Manje uzgajane vrste povrća, 12.11.2020.

Ime i prezime

Broj bodova

Ocjena

1.      Ivona Vlaho

31

vrlo dobar (4)

2.      Ivana Raos

29

vrlo dobar (4)

3.      Marija Bagarić

28

dobar (3)

4.      Iva Maglica

27

dobar (3)

5.      Marko Blažević

23

dovoljan (2)

6.      Mateo Blažević

19

nedovoljan (1)

7.      Anto Dreno

12

nedovoljan (1)

Predmetni nastavnik: doc. dr.sc. Elma Sefo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top