PROJEKTIRANJE ZELENIH POVRŠINA

Rezultati testa

PREDROK 09.11.2020.

 1. Maja Balta 20 bodova                   izvrstan 5
 2. Srećko Valjan 20 bodova                   izvrstan 5
 3. Ivona Vlaho 19 bodova                   izvrstan 5
 4. Marija Bagarić 19 bodova                   izvrstan 5
 5. Mateo Blažević 19 bodova                   izvrstan 5
 6. Ivana Raos 19 bodova                   izvrstan 5
 7. Bojana Borovac 18 bodova                   vrlodobar 4
 8. Iva Maglica 18 bodova                   vrlodobar 4
 9. Mile Šutalo 18 bodova                   vrlodobar 4
 10. Marko Blažević 18 bodova                   vrlodobar 4
 11. Anto Dreno 17 bodova                   vrlodobar 4

10.11.2020.

 1. Antun Tomić 19 bodova                   izvrstan 5

Uvid u test moguć je u četvrtak, 12.11.2020. u 12:00 sati.

Prof. dr.sc. Katica Arar

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top