Rezultati prvog kolokvija iz modula Manje uzgajane vrste povrća, 5.11.2020.

Ime i prezime

Broj bodova

 Ocjena

1.      Maja Balta

29

vrlo dobar (4)

2.      Srećko Valjan

28

dobar (3)

3.      Ivona Vlaho

21

nedovoljan (1)

4.      Mateo Blažević

18

nedovoljan (1)

5.      Ivana Raos

18

nedovoljan (1)

6.      Anto Dreno

17

nedovoljan (1)

7.      Iva Maglica

16

nedovoljan (1)

8.      Mile Šutalo

16

nedovoljan (1)

Predmetni nastavnik: doc. dr.sc. Elma Sefo

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top