Rezultati I. kolokvija iz predmeta „Kemija“ održanog 4. studenog 2020. g.

Lorena Adašević (4)

Rezultati I. kolokvija iz predmeta „Kemija 1“ održanog 4. studenog 2020. g.

Ana Rezo (5)

Ana Kurika (5)

Anđela Petrović (2)

Danijela Vasilj (3)

David Ljubić (5)

Dragana Bandur (5)

Iva Slišković (4)

Jelena Mihaljević (4)

Josipa Pelivan (2)

Katarina Vučić (2)

Martina Šljivić (3)

Mia Milićević (3)

Sara Zadro (2)

Uvid u radove – po dogovoru s predmetnom nastavnicom

dr.sc. Anita Ivanković, izv.prof.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top