Studenti dobitnici Dekanove nagrade:

IME I PREZIME

SMJER

AKADEMSKA GODINA

Josipa Vukoja I. godina diplomski studij prehrambeno inženjerstvo 2011./2012.
Luka Bjeliš III. godina preddiplomski studij agronomije opći smjer 2011./2012.
Nikolina Prce II. godina diplomski studij prehrambeno inženjerstvo 2012./2013.
Ivan Vicković I. godina diplomski studij prehrambeno inženjerstvo 2012./2013.
Marija Banožić I. godina diplomski studij prehrambeno inženjerstvo 2013./2014.
Dragana Ćorić I. godina diplomski studij agronomije smjer bilinogojstvo 2013./2014.
Andrea Babić II. godina preddiplomski studij agronomije opći smjer 2014./2015.
Antonija Ledušić III. godina preddiplomski studij agronomije opći smjer 2014./2015.
Marina Lavrić I. godina diplomskog studija agronomije smjer bilinogojstvo 2014./2015.
Barbara Ćelić III. godina preddiplomski studij prehrambena tehnologija 2014./2015.
Lidija Odak III. godina diplomski studij prehrambeno inženjerstvo 2014./2015.
Helena Glamuzina III. godina preddiplomski studij agronomije opći smjer 2015./2016.
Nina Stojanović III. godina preddiplomski studij prehrambena tehnologija 2015./2016.
Žarko Šimović II. godina diplomski studij agronomije smjer bilinogojstvo 2015./2016.
Jozo Ištuk II. godina diplomski studij prehrambeno inženjerstvo

2015./2016.

Kontakti

Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Studentska služba: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

Računi fakulteta

Žiro račun (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Devizni račun: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Žiro račun Studenskog zbora (KM):  
3381302231566875

Go to top