Interreg Tekst MinSveučilište u Mostaru, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet organizira treninge u mediteranskoj prehrani za studente našeg fakulteta, kao i za sve zainteresirane za ovu tematiku.

U sklopu Interreg Mediteran projekta MD.net „When brand meets people“ naša kolegica viša asistentica Nikolina Kajić i naš angažirani ekspert na projektu, gđa Maja Lopin iz Javne ustanove Radimlja Stolac sudjelovale su na međunarodnom tečaju Mediteranske prehrane održanom u Farou (Portugal). Taj tečaj zapravo se odnosi na tzv. trening trenera, kojim su kolegice obučene kako bi mogle održati Nacionalne tečajeve s tematikom prilagođenom Bosni i Hercegovini, odnosno njenim mediteranskim dijelovima.

Bit će održana ukupno tri treninga sa sljedećim temama:

  1. Povezanost prirodnih i kulturoloških značajki Mediterana sa Hercegovinom (21.7.2020.)
  2. Mediteransko naslijeđe u gastronomiji Hercegovine (24.7.2020.)
  3. Kulturna baština Mediterana u turizmu Hercegovine (29.7.2020.)

Svi treninzi održat će se u vremenskom periodu od 11 do 13 sati.

Nakon treninga, polaznicima će biti upućen kviz upitnik koji će služiti kao provjera njihovih novousvojenih saznanja o mediteranskoj prehrani i mediteranskom nasljeđu naše države.

Zbog trenutne situacije povezane s rizikom od virusa Covid-19, svi treninzi održat će se online preko Google Meet platforme na sljedećim linkovima:

  1. trening: meet.google.com/cfh-iqmh-feu
  2. trening: meet.google.com/kvt-uqau-ipp
  3. trening: meet.google.com/imj-qvty-wiw

Molimo vas da prisustvujete u što većem broju.

Covid-19

Covid 19 1

HarISA

Harisa Logo

O projektu HarISA

VGUK

Krizevci Logo

Contacts

Faculty of Agriculture and Food Technology, University of Mostar
Biskupa Čule bb 88000 Mostar BiH
Tel.: +387 (0) 36 337 102,
Fax.: +387 (0) 36 337 105,
Student Services: +387 (0) 36 337 100,
Email: aptf@sum.ba, referada@aptf.sum.ba

FACULTY ACCOUNTS

Bank account (KM):  
3381302271314953
UNICREDIT BANK d.d. MOSTAR

Foreign currency account: 
SWIFT UNCR BA 22; 
IBAN: BA 393381304831854411;

ID: 4227088130064

Bank account Student Union (KM):  
3381302231566875

Go to top